Technológie

Ambulancia je vybavená modernými prístrojmi :

 • 2x zubné kreslo,
 • rtg prístroj,
 • mikroskop,
 • prístroj na miešanie amalgámových výplní,
 • prístroj na miešanie odtlačkových hmôt,
 • assistina – prístroj a na dezinfekciu zubných koncoviek,
 • statim – prístroj na rýchlu parnú sterilizáciu nástrojov,
 • horúcovzdušný sterilizátor,
 • autokláv – prístroj na parnú sterilizáciu,
 • ultrazvuková čistička,
 • vysokofrekvenčný prúd - kauter,
 • piezosurgery,
 • chirurgický unit,
 • laserový prístroj.